Dokumenty szkolne

Statut ZSHT (aktualizowany 2021)

Postanowienia dot. klas czwartych

Kalendarz roku szkolnego 2020-2021 (aktualizacja 19.04.2021)

Ramowe programy nauczania

Procedury dotyczące nauczania hybrydowego

Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2018-2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Policealna nr 2

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Technikum nr 2

Regulamin praktyk

Regulamin przyznawanie stypendium za wyniki w nauce

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce

Podręczniki na rok szkolny 2020-2021 KLASY I aktualizacja

Podręczniki na rok szkolny 2020-2021 KLASY II-IV

Informacje i procedury w związku z COVID


Ubezpieczenie

Ogólne warunki ubezpieczenia

Postanowienia dodatkowe

Tabela norm uszczerbku na zdrowiu

Ulotka informacyjna

Druk wniosku o roszczenie

Kontakt


Przedmiotowe Zasady Oceniania:

geografia
historia
wychowanie fizyczne
wiedza o społeczeństwie