Dokumenty szkolne

Statut ZSHT (aktualizacja 01.09.2022)

Standardy ochrony małoletnich

Kalendarz roku szkolnego 2023-2024

Podręczniki na rok szkolny 2023/2024 

Ramowe programy nauczania

Terminy konsultacji dla uczniów i rodziców (aktualizacja 13.02.2024)

Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2021-2025

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Policealna nr 2

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Technikum nr 2

Regulamin praktyk

Regulamin przyznawanie stypendium za wyniki w nauce

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce

Regulamin sali gimnastycznej


Ubezpieczenie

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zakres Ubezpieczenia

Zgłoszenie szkody

Tabele norm

Pakiet Bezpieczna Nauka

Klauzule informacyjne


Przedmiotowe Zasady Oceniania:

wychowanie fizyczne
wiedza o społeczeństwie