Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Sporządzanie potraw i napojów

Kategoria kierunku: kkz
Po ukończeniu nauki słuchacz posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza, a ponadto planuje, organizuje i wykonuje usługi związane z gastronomią,  może więc znaleźć zatrudnienie w restauracjach, kawiarniach, barach, hotelach, zajazdach, sanatoriach, domach wypoczynkowych, jadłodajniach, stołówkach. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02
kwalifikacja w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
 
(3 semestry)
► ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie, 
► sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów, 
► organizowanie produkcji gastronomicznej.

Wymagane dokumenty:

•  świadectwo ukończenia szkoły (oryginał)
•  dowód osobisty (do wglądu)
•  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki

•  podanie o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny
WZÓR
•  1 zdjęcie

Absolwent uzyskuje: 

•  wiedzę i umiejętności pozwalające mu otrzymać dyplom w określonej kwalifikacji,
•  zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
*w kursach mogą uczestniczyć absolwenci wszystkich rodzajów szkół, którzy ukończyli 18 lat, a w przypadkach losowych także ci, którzy ukończyli 16 lat.

Zajęcia będą prowadzone w profesjonalnie wyposażonych pracowniach przez nauczycieli, którzy są doświadczonymi pedagogaminajlepszego technikum w powiecie, ekspertami zawodowymi, egzaminatorami zawodowymi oraz autorami podręczników do przedmiotów zawodowych z wyżej wskazanych kwalifikacji. 

Już teraz możesz złożyć dokumenty.

Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych.