Egzamin zawodowy

EGZAMINY ZAWODOWE

sesja styczeń 2019

Kwalifikacja T.12

Egzamin pisemny (test) – sala 4 - 10.01.2019, godz. 12:00, 60 min
Egzamin praktyczny - sala 5 – 09.01.2019, godz. 13:00, 150 min


Kwalifikacja T.13Egzamin pisemny (test) – sala 4 - 10.01.2019, godz. 10:00, 60 min
Egzamin praktyczny - sala 5 – 09.01.2019, godz. 09:00, 150 min


Kwalifikacja T.15


Egzamin praktyczny – sala 5 - 09.01.2019, godz. 13:00, 150 min

UWAGA: Należy mieć przy sobie dowód osobisty, czarny długopis i kalkulator prosty