Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Florysta

Kategoria kierunku: kkz
Kurs skierowany jest do wszystkich osób mających zdolności manualne oraz zmysł estetyczny, chcących zdobyć umiejętności tworzenia kompozycji kwiatowych i aranżacji florystycznych, również planujących przyszłość zawodową związaną z florystyką


Wymagane dokumenty:

Wykonywanie kompozycji kwiatowych OGR.01

kwalifikacja w zawodzie florysta (2 semestry)
projektowania dekoracji roślinnych,
 wykonywania dekoracji roślinnych,
 aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

 

•  świadectwo ukończenia szkoły (oryginał)
• 
dowód osobisty (do wglądu)
•  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki

•  podanie o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny
WZÓR
•  1 zdjęcie

Absolwent uzyskuje:

•  wiedzę i umiejętności pozwalające mu otrzymać dyplom w określonej kwalifikacji,
•  zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
*w kursach mogą uczestniczyć absolwenci wszystkich rodzajów szkół, którzy ukończyli 18 lat, a w przypadkach losowych także ci, którzy ukończyli 16 lat.


Już teraz możesz złożyć dokumenty.

Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych.