Matura


Drodzy uczniowie klas maturalnych i nasi wspaniali absolwenci   : )

HARMONOGRAMY USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH

Logowanie do ZIU jest możliwe na stronie
OKE Wrocław - egzamin maturalny - wypełnij deklarację

przy użyciu loginu i hasła otrzymanego na poprzednim etapie edukacyjnym
lub uzyskanym od dyrektora szkoły w bieżącym roku szkolnym
albo przy użyciu profilu zaufanego.


wszystkie informacje, w tym przedmioty obowiązkowe i dodatkowe, pisemne i ustne (!)

(!!!) Obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu dodatkowego w części pisemnej
nie dotyczy absolwenta 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
posiadającego:

1) dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika, albo
3) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji
wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
4) certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
5) świadectwa, o których mowa w pkt 3, i certyfikaty, o których mowa w pkt 4, ze
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie