Matura

MATURA 2017
POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY
wszystkie egzaminy odbędą się w naszej szkole
pisemne - 22 sierpnia, godz. 9:00 (należy zgłosić się o 8:30)
ustne - 25 sierpnia, godz. 10:00

 

Arkusze maturalne z odpowiedziami
 

UWAGA
Egzamin
maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, jest odpłatny (50 zł za każdy egzamin) dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego

jeden raz = jeden rok (maj + sierpień)

2) absolwentów, którzy deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu

 

Informacja o wniesieniu opłaty

Wniosek o zwolnienie z opłaty

 

Wszystkie ważne informacje i terminy będą pojawiały się na naszej stronie, a jeśli ktokolwiek miałby jakiekolwiek pytania (sensowne i konkretne), podaję adres:

dyrekcja@zsht.swidnica.pl