Matura


Drodzy, wspaniali absolwenci oraz tegoroczni maturzyści

Z radością informujemy, że w 2023 roku 
93% 
naszych absolwentów zdało egzamin maturalny !!!

Niech moc będzie z nami i wami również w 2024 


 W tym roku szkolnym można również składać e-deklaracje
(przy użyciu loginu i hasła otrzymanego na poprzednim etapie edukacyjnym
lub uzyskanym od dyrektora szkoły w bieżącym roku szkolnym
albo przy użyciu profilu zaufanego)
Logowanie do ZIU jest możliwe na stronie

Uczniowie klas piątych usłyszą wszystkie informacje na spotkaniach zorganizowanych w szkole.

Absolwenci z ubiegłych lat składają tylko deklarację ostateczną do 7 lutego
(potwierdzenie przyjęcia otrzymacie na podany w deklaracji adres e-mail)

(!!!) Obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu dodatkowego w części pisemnej
nie dotyczy absolwenta 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
posiadającego:

1) dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
2) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika, albo
3) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji
wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
4) certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
5) świadectwa, o których mowa w pkt 3, i certyfikaty, o których mowa w pkt 4, ze
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie