Oferujemy:

 1. Praktyki zawodowych w atrakcyjnych hotelach, obiektach turystycznych i gastronomicznych na terenie Polski.
 2. Udział w zagranicznych stażach i projektach zawodowych oraz możliwość poznania atrakcyjnych turystycznie miejsc.
 3. Zintensyfikowaną naukę języka angielskiego i niemieckiego.
 4. Zajęcia w świetnie wyposażonych pracowniach hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych.
 5. Poszerzenie wiedzy z geografii turystycznej Polski i świata.
 6. Zdobycie wiedzy i umiejętności hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych, które pozwolą uzyskać ci tytuł technika hotelarstwa, technika obsługi turystycznej i technika żywienia i usług gastronomicznych.
 7. Możliwość indywidualnego rozwoju.
 8. Przyjazną atmosferę oraz współpracę z ciekawymi ludźmi.

Nauczysz się:

 1. Obsługi gości hotelowych, klientów biur turystycznych i zakładów gastronomicznych.
 2. Współpracy z hotelami, restauracjami, biurami podróży, agencjami i urzędami zajmującymi się branżą hotelarsko - gastronomiczno - turystyczną.
 3. Biegłego posługiwania się językiem angielskim i niemieckim.
 4. Organizacji konferencji, kongresów, targów, warsztatów i pokazów hotelarsko - gastronomiczno - turystycznych.
 5. Organizacji czasu wolnego dla klientów branży hotelarsko - gastronomiczno - turystycznej.
 6. Obsługi komputera i posługiwania się profesjonalnymi programami.
 7. Aktywnego zachowania się na rynku.
 8. Prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży hotelarsko - gastronomiczno - turystycznej.

Jeśli szukasz zawodu z przyszłością - przyjdź do nas.