Współpraca

        
Niemcy              Węgry               Francja              Irlandia                  Norwegia          Austria

             
Ukraina           Turcja           Irlandia Północna       Włochy                  Anglia                       Malta                  Cypr


 
 
 

NIEMCY
Z naszymi zachodnimi sąsiadami współpracujemy najdłużej, bo niemal od początków istnienia szkoły. Już w 1995 roku uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły zrealizowali projekt dwustronny we współpracy z MDS Krzyżowa. Z naszymi przyjaciółmi z Berlina ( Brillat Savarin Schule OSZ Gastgewerbe) realizujemy wspólne przedsięwzięcia od maja 2004 roku. Dotychczas zrealizowaliśmy pięć wspólnych projektów w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, których głównym celem była wymiana doświadczeń oraz doskonalenie zawodowe i językowe. Kolejnym owocem naszej współpracy jest trzyletni projekt European Christmas w ramach programu Uni Europejskiej Socrates Comenius- Uczenie się przez całe życie.


Rozpoczął się on w 2006 roku, a swój finał miał w 2009 roku. Był to niezwykły, międzynarodowy projekt, ponieważ do współpracy zaprosiliśmy również naszych przyjaciół z Węgier, z partnerskiej szkoły w Kazincbarcika (Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium). Po zrealizowaniu trzech etapów projektu: 1) Boże Narodzenie przed 100 laty ( w Świdnicy), 2) Boże Narodzenie dziś (w Kazincbarcika) oraz 3) Boże Narodzenie w przyszłości (w Berlinie), przyszła kolej na podsumowanie wszystkich działań oraz prezentację efektów współpracy. Spotkanie podsumowujące odbyło się w Świdnicy w ostatnich dniach kwietnia 2009 roku.

  

9 października 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Świdnicy podpisaliśmy umowę o stałej współpracy z partnerską szkołą z Berlina.

ZOBACZ ►  Jak co roku w Berlinie

ZOBACZ ►  U przyjaciół w Berlinie

ZOBACZ ►  Staże w Berlinie za nami

ZOBACZ ►  Staż w BerlinieWĘGRY
Szkoła węgierska Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium z Kazincbarcika to- obok szkoły z Berlina- nasz drugi ważny partner, z którym współpracowaliśmy w ramach programu Uni Europejskiej Socrates Comenius, realizując projekt European Christmas. W 2006 rokumieliśmy okazję gościć naszych przyjaciół z Węgier, a rok później to my spędziliśmy fantastyczny tydzień na Węgrzech, który będziemy jeszcze długo miło wspominać. Warto jeszcze nadmienić, iż w lutym 2004 roku podpisaliśmy umowę o stałej współpracy ze szkołą węgierską.
 

FRANCJA
Współpraca naszej szkoły ze świdnicką Izbą Rzemieślniczą i Małej Przedsiębiorczości zaowocowała nawiązaniem kontaktu w roku 2005 z partnerem francuskim Chambre du Morbihan, czyli Izbą Rzemieślniczą w rejonie Bretani. Ten kontakt umożliwił nam realizację programu wymiany z Francuzami, a co za tym idzie, zdobycie wielu nowych doświadczeń. W lutym i marcu 2005 roku 10 naszych uczniów, kształcących się w kierunkach kelner i kucharz pod opieką pani Joanny Dudy spędziło aż 3 tygodnie w malowniczych okolicach miejscowości Vannes i Loriene nad Atlantykiem. Młodzież mieszkała u rodzin i odbywała staż w restauracjach o wysokim poziomie, gdzie mogła poznać tajniki kuchni francuskiej i sztuki kelnerstwa. Nasi uczniowie zdobyli dzięki temu olbrzymie doświadczenie zawodowe. Kuchnia francuska słynie bowiem ze swego wysokiego poziomu.
            Wyjazd uczniów poprzedzał intensywny kurs nauki języka francuskiego. Jednakże 100 godzin poświęconych na przygotowanie się do wyjazdu okazało się niewystarczające do swobodnej komunikacji z Francuzami. To właśnie bariera językowa stanowiła główną przeszkodę dla uczestników projektu. Niemniej jednak podczas jego realizacji   nawiązały się przyjaźnie i kontakty, zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym, a te z kolei zaowocowały nie tylko wakacyjnymi wyjazdami naszych uczniów do Bretani, lecz nawet ofertami stałego zatrudnienia ze strony francuskich pracodawców.            
            Program odbił się szerokim echem w środowisku lokalnym. Uczestnicy projektu gościli u burmistrza Vannes, a w prasie lokalnej ukazały się artkuły na temat wizyty Polaków. Biorący udział w projekcie uczniowie, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte we Francji, przygotowali pracę dyplomową.
            Oprócz zdobywania bogatych doświadczeń zawodowych, uczestnicy projektu mieli również okazję do zwiedzenia najciekawszych miejsc w Bretani, a opiekunowie mogli skorzystać dodatkowo z takich atrakcji, jak np. udział w targach czekolady, czy też zwiedzanie ekskluzywnych hoteli.    Niewątpliwym sukcesem programu okazało się też przełamanie stereotypów dotyczących społeczeństwa polskiego w świadomości Francuzów. Każdy z uczestników wymiany uzyskał certyfikat, który stanowił formę uznania i poświadczenia odbytego stażu. Dodatkowo każdy otrzymał dokument Europass- Mobilność.
           

IRLANDIA
Współpraca ZSHT z irlandzką szkołą Arklow Community College jest już, co prawda, dość odległa w czasie, ale nie mniej interesująca. Miała ona charakter wieloetapowego projektu europejskiego Socrates, w ramach którego odwiedzaliśmy ich, a później Irlandczycy nas. Najpierw pani dyrektor Aldona Liszka w towarzystwie jednej z anglistek, pani Iwony Machoń- Pluszczewskiej, została zaproszona do Arklow na wizytę przygotowawczą. Tam ustalono szczegóły przyjazdu 16-osobowej grupy uczniów naszej szkoły oraz rewizyty u nas. Poza tym obie Panie mogły porównać tamtejszy system edukacji i życie codzienne szkoły z polskimi realiami. Ku zdumieniu wszystkich okazało się, że jest znacznie więcej podobieństw, niż można było się spodziewać. Podobne były zwyczaje, problemy i zachowanie uczniów, ich zbliżony wiek, te same zainteresowania i tematy rozmów młodzieży, a także podobny sposób spędzania przez młodych ludzi czasu wolnego. Tamtejsi nauczyciele- młodzi, przyjaźnie nastawieni i pełni entuzjazmu- wydali się zupełnie podobni do naszych. Jedyną wyraźną różnicą była odmienna organizacja pracy w szkole. Możemy im tylko pozazdrościć godzinnej przerwy na lunch w trakcie zajęć.
            Pobyt Irlandczyków w Polsce miał formę warsztatów poświęconych edukacji europejskiej. Było to niezwykle pouczające, ale i bardzo wesołe spotkanie. Bo jak tu się nie śmiać, kiedy Irlandczycy śpiewają po polsku Wlazł kotek na płotek lub też, gdy Polacy próbują nieudolnie, lecz z wielkim zaangażowaniem, odtańczyć irlandzki taniec narodowy?
            Jesteśmy dumni z naszych uczniów, ponieważ doskonale radzili sobie w porozumiewaniu się z irlandzkimi uczniami i tylko od czasu do czasu korzystali z pomocy anglistek.  
            Choć nasi uczniowie byli na wymianie w Irlandii 10 lat temu, niektóre kontakty, wówczas nawiązane, przetrwały do dziś. Są osoby wśród naszych ,,starych'' absolwentów, które do dzisiaj związane są z Arklow, zawodowo lub prywatnie.


NORWEGIA


ZOBACZ ►  "Dzień Polski" w Norwegii

ZOBACZ ►  Podbijamy fiordy Norwegii

ZOBACZ ►  Rekrutacja na staż

ZOBACZ ►  Widokówka z BreakstadtAUSTRIA

ZOBACZ ►  Nasi uczniowie pojadą do Austrii

ZOBACZ ►  Podsumowanie stażuUKRAINA

ZOBACZ ►  LwówTURCJA

ZOBACZ ►  Uczniowie w TurcjiIRLANDIA PÓŁNOCNA

ZOBACZ ►  Z wizytą w Irlandii PółnocnejWŁOCHY

ZOBACZ ►  Słoneczna Italia

ZOBACZ ►  WłochyANGLIA

ZOBACZ ►  Hotelarka w AngliiMALTA

ZOBACZ ►  Lecimy na Maltę

ZOBACZ ►  Hotelarze na wyspie Joannitów

ZOBACZ ►  Koniec maltańskiej przygody

ZOBACZ ►  Kolejna grupa stażystów wyleciała na Maltę

ZOBACZ ►  Trzecia grupa stażystów na Malcie

ZOBACZ ►  "Dzień Polski" na Malcie

ZOBACZ ►  Polecieli na MaltęCYPR

ZOBACZ ►  Teraz Cypr

ZOBACZ ►  Kolejny raz na Cypr

ZOBACZ ►  Kolejny raz na Cyprze