Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Rekrutacja - harmonogram

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w zawodach:

 

•  technik hotelarstwa.
•  technik żywienia i usług gastronomicznych.
•  kelner.
•  florysta, NOWOŚĆ
•  technik turystyki wiejskiej. NOWOŚĆ

Wymagane dokumenty:

•  świadectwo ukończenia szkoły (oryginał)
•  dowód osobisty do wglądu
•  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki

•  podanie o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny 
wzór
•  1 zdjęcie

Absolwent uzyskuje: 

•  wiedzę i umiejętności pozwalające mu otrzymać dyplom w określonej kwalifikacji,
•  zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
*w kursach mogą uczestniczyć absolwenci wszystkich rodzajów szkół, którzy ukończyli 18 lat, a w przypadkach losowych także ci, którzy ukończyli 16 lat.

Planowanie i realizacja usług w recepcji [422402]
kwalifikacja w zawodzie technik hotelarstwa

(2 semestry)
► prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich,
► rezerwowanie usług hotelarskich,
► wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji,
► przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Sporządzanie potraw i napojów [343404]
kwalifikacja w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

(3 semestry)
► ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie,
► sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
► organizowanie produkcji gastronomicznej.

Wykonywanie usług kelnerskich [513101]
kwalifikacja w zawodzie kelner

(2 semestry)

► przygotowywanie sal konsumpcyjnych do obsługi gości
► wykonywanie czynności związanych z obsługą gości,
► rozliczanie usług kelnerskich,
► sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.

Wykonywanie kompozycji florystycznych [343203]
kwalifikacja w zawodzie florysta NOWOŚĆ
(2 semestry)
projektowania dekoracji roślinnych,
 wykonywania dekoracji roślinnych,
 aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.
 
Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich [515203]
kwalifikacja w zawodzie technik turystyki wiejskiej NOWOŚĆ
(2 semestry)
 organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
 planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
 planowania i organizowania działalności agroturystycznej,
 obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Zajęcia będą prowadzone w profesjonalnie wyposażonych pracowniach przez nauczycieli, którzy są doświadczonymi pedagogami najlepszego technikum w powiecie, ekspertami zawodowymi, egzaminatorami zawodowymi oraz autorami podręczników do przedmiotów zawodowych z wyżej wskazanych kwalifikacji.

Już teraz możesz złożyć dokumenty.

Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych.

Dodano: 17-05-17